Biz hakda

“Yantai Sanniu Import & Export Co., Ltd.”

“Yantai Sanniu Import & Export Co.”Ltd 10 ýyldan gowrak iýmit we içgi agenti we gaplaýyş kärhanasydyr. 

Sanniu Görüş

 Bu pudakda öňdebaryjy we iň ynamdar agent bolmak

Sanniu missiýasy 

Iň sagdyn we tagamly iýmit bilen üpjün ediň.

Sanniu gymmatlyklary

Müşderilere we üpjün edijilere goşmaça baha dörediň, win-win ýagdaýy.

“Yantai Sanniu Import & Export Co., Ltd”, 10 ýyldan gowrak iýmit we içgi agenti we gaplaýyş kärhanasydyr. Hytaýyň köp zawodlary we öndürijileri bilen berk gatnaşyklary ösdürdik.
Häzirki zaman bazarlarynyň üýtgäp durýan tagamlaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli hytaý iýmitlerini halkara esasy bazarlaryna eksport etmekde we paýlamakda ýöriteleşýäris. Biziň öz markaly önümlerimiz bar we içerki kiçi we orta azyk kompaniýalaryna eksport söwdasyny etmäge kömek edýäris. Häzirki wagtda köp marka we önüm üçin eksport aýratyn söwda hukuklaryny aldyk. Müşderi bazamyz daşary ýurtly söwdagärler, supermarketler, distribýutorlar, elektron söwda bölek satyjylary, lomaý bazarlar, ammar klublary we amatly dükanlary öz içine alýar, ýöne olar bilen çäklenmeýär. Biziň maksadymyz Hytaýyň esasy önümlerini birleşdirmek we eksport etmek. Önümlerimiz dürli görnüşli iýmit önümlerini, gyssagly iýmitleri, şeýle hem biskwit we köke, kartoşka çipleri, konserwirlenen miweler, guradylan noýba erik önümleri, künji pastasy, soýa sousy we sirke we ş.m. ýaly gündelik zerur zatlary öz içine alýar.

Iş taryhymyza we ýokary hilli hyzmat ulgamyna bil baglap, size ýokary hilli we bäsdeşlige ukyply sagdyn iýmit hödürläris. Çylşyrymly talaplara jogap berip, gysga wagtyň içinde üpjünçilik zynjyrynyň çözgütlerini berip bileris. Müşderiler üçin OEM / ODM hyzmaty.
Yantaýda ýerleşip, bütin dünýä göz aýlap, bilelikde pursatdan peýdalanarys we ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlygy dörederis. Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlarymyza baryp görmek we işewür gepleşikler üçin hoş geldiňiz. Iň oňat işewür hyzmatdaşlaryňyzyň biri bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.
Size nämäniň gerekdigini we talaplary bize habar beriň, täsirli we ygtybarly söwdagär hökmünde, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin mümkin bolan ähli zady etmeli.

Şahadatnamalar