Konserwirlenen miweler

 • Canned Yellow Peach in Glass Jar

  Aýna bankadaky konserwirlenen sary şetdaly

  Konserwirlenen sary şetdaly, sary şetdalydan ýasalan miwäniň bir görnüşidir. Goşmaça C witamine baý, adam bedenine süýüm, karotin we ş.m. gerek. Gapagy açandan ýa-da gyzdyrandan soň derrew iýip bolýar. Yssy tomusda konserwirlenen sary şetdaly sowadylandan soň hasam tagamly bolar. Konserwirlenen miwelerimiz häzirki zaman zawodynda berk standart bilen öndürilýär, goşundylar ýa-da konserwantlar ýok. Konserwirlenen miwe önümlerimiz dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edilýär we konserwirlenen sary şetdaly iň meşhur önümdir.

 • Canned mandarin orange in Glass Jar

  Aýna bankada konserwirlenen mandarin mämişi

  Konserwirlenen mandarin apelsin, mandarin apelsininden öndürilen miwäniň bir görnüşidir. Goşmaça C witamine baý, adam bedenine süýüm, karotin we ş.m. gerek. Gapagy açandan ýa-da gyzdyrandan soň derrew iýip bolýar. Yssy tomusda konserwirlenen mandarin apelsinleri sowadylandan soň hasam tagamly bolar. Konserwirlenen miwelerimiz häzirki zaman zawodynda berk standart bilen öndürilýär, goşundylar ýa-da konserwantlar ýok. Konserwirlenen miwe önümlerimiz, dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edilýär we konserwirlenen mandarin apelsinleri iň meşhur önümdir.

 • Canned Fruits in Tin

  Galaýy konserwirlenen miweler

  Konserwlenen miweler goşmaça C witamine, adam bedenine zerur süýüm, karotin we ş.m. Gapagy açandan ýa-da gyzdyrandan soň derrew iýip bolýar. Yssy tomusda konserwirlenen miweler sowadylandan soň hasam tagamly bolar. Konserwirlenen miwelerimiz häzirki zaman zawodynda berk standart bilen öndürilýär, goşundylar ýa-da konserwantlar ýok. Konserwirlenen miwe önümlerimiz dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edilýär we konserwirlenen sary şetdaly iň meşhur önümdir.

 • Canned Yellow Peach in Tin

  Galaýy konserwirlenen sary şetdaly

  Lighteňil şerapda konserwirlenen sary şetdaly, sary şetdalydan öndürilen miwäniň bir görnüşidir. Goşmaça C witamine baý, adam bedenine süýüm, karotin we ş.m. gerek. Gapagy açandan ýa-da gyzdyrandan soň derrew iýip bolýar. Yssy tomusda konserwirlenen sary şetdaly sowadylandan soň hasam tagamly bolar. Konserwirlenen miwelerimiz häzirki zaman zawodynda berk standart bilen öndürilýär, goşundylar ýa-da konserwantlar ýok. Konserwirlenen miwe önümlerimiz dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edilýär we konserwirlenen sary şetdaly iň meşhur önümdir.