Sorag-jogap

Logotipimizi we şahsy belligimizi önümiňize çap edip bilerismi?

Hawa! Başararsyňyz. Önümlerimiziň köpüsini özleşdirip bolýar. Dizaýn kagyzyňyzy beriň.

Nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa! Mugt nusgalar bar. Eltip bermek tölegi alyjynyň hasabynda bolar.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Önümçilik wagtynda 100% gözden geçirmek we gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçirmek; gaplandan soň surata düşmek.
HACCP & ISO şahadatnamasy

Näme üçin bizi saýladyk?

20 ýyldan gowrak zawodlar bilen baý tejribämiz bar we size dürli görnüşli önüm we iň gowy Hyzmat hödürläp bileris.
Standart däl / OEM / ODM / ýöriteleşdirilen hyzmat berilýär.

Sargyt we töleg nädip etmeli?

Proforma hasap-faktura / Satyş şertnamasy size iberer, Adatça TT, L / C tölegleri kabul edip bileris

Nädip ibermeli we eltip bermeli?

Tranzit DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS bolup biler. Köpçülikleýin sargytlar üçin deňiz bilen iberiler.