Nahar

 • Hot and Sour Vermicelli

  Gyzgyn we turş Wermicelli

  Hytaý adaty naharlary gyzgyn satýar

  Bir gezek synanyşsaňyz, gowy görersiňiz.

  Yssy we turş, ysgynsyz, näzik tagamly, gaty we çeýneli

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Lanzhou Lamian

  Lanzhou Lamian

  Lanzhou sygyr eti, Lanzhou ady bilen hem tanalýar Lamian, “Hytaýda iň gowy on nahar” -yň biridir. Gansu welaýatynyň Lanzhou şäherindäki tagamyň bir görnüşi we demirgazyk-günbatar aşhanasyna degişlidir.

  Lanzhou sygyr eti, özboluşly tagamy we “arassa çorba, gowy bişirilen sygyr eti we ajaýyp nahar” aýratynlyklary bilen meşhur bolsa, içerde we dünýäde müşderileriň öwgüsini gazandy. Hytaý aşhanalary birleşigi tarapyndan üç hytaý çalt naharyndan biri hökmünde baha berildi we “Hytaýyň birinji tarapy” hökmünde wasp edildi.