Künji pastasy

  • Sesame Paste

    Künji pastasy

    Tostlanan künji tohumlaryndan ýasalan künji pastasy, güýçli, tapawutly hoşboý ysly galyň, goňur pasta. Hytaý ýa-da Aziýa aşhanalarynda nahar, salat, gyzgyn gazana sous, bugly bükülen çörek ýa-da nohut ýagy ýaly ýaýramak üçin giňden ulanylýar. Adatça, täzeligini saklamak üçin üstünde aýna gatlagy bilen aýna bankalarda satylýar. Köp mukdarda gaplamak we OEM hyzmaty, talaplaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  • Mixed Sesame Tahini

    Garylan künji Tahini

    Tostlanan künji tohumlaryndan we nohut dänelerinden ýasalan garylan künji pastasy, güýçli, tapawutly hoşboý ysly galyň, goňur pasta. Hytaý ýa-da Aziýa aşhanalarynda nahar, salat, gyzgyn gazana sous, bugly bükülen çörek ýa-da nohut ýagy ýaly ýaýramak üçin giňden ulanylýar. Adatça, täzeligini saklamak üçin üstünde aýna gatlagy bilen aýna bankalarda satylýar. Köp mukdarda gaplamak we OEM hyzmaty, talaplaryňyzy bize iberip bilersiňiz.