Ösümlik belogy

 • Organic Pea Protein Powder

  Organiki nohut belok tozy

  Nohut belogy tozy, ösen tehnologiýa arkaly nohutdan alnan belok görnüşidir. Nohut belogy adam bedeni üçin zerur aminokislotalary öz içine alýar we doly bahaly beloga degişlidir. Belok, durmuşyň maddy esasydyr, üç esasy komponentiň bedenidir. Mundan başga-da, nohut belogynyň tozy GMO däl iýmit, soýa allergenleri ýok we ýokary howpsuzlyk. Nohut belogynyň siňdiriş derejesi 95% -den gowrak bolup, bedeniň iýmitden belok siňdirmegi kyn we aşgazanyň agyrlygyny azaldýar. Bu önüm açyk çal tozy, suwda erän we bazardaky allergen ilaty üçin iň geljegi uly alternatiw belokdyr.

   

 • Textured Soy Protein

  Tekstirlenen soýa belogy

  Dokumly soya belogymyz, esasy çig mal hökmünde ABŞ-dan getirilýän ekstruziýa enjamlary bilen öndürilýär. Önüm çig etiň gurluşy bilen häsiýetlendirilýär. Süýümli dokumany göz öňünde tutýar we rehidrasiýadan soň oňat berkligi, çeýeligi we et çeýnesini alýar. Suwy guradylandan soň urgy ýa-da döwüji bilen filamentlere ýa-da böleklere gaýtadan işlenip bilner. Dokumly soya belogy, süýümli gurluşy we etiň çeýeligini görkezýän dilimlere, zolaklara ýa-da kublara gaýtadan işlenip bilner.

   

 • Textured Soybean Protein

  Dokumly soýa belogy

  Our teksturaly soýa belogy, esasy çig mal hökmünde ABŞ-dan getirilýän ekstruziýa enjamlary bilen öndürilýär. Önüm çig etiň gurluşy bilen häsiýetlendirilýär. Ment süýümli gurluşy göz öňünde tutýar we rehidrasiýadan soň oňat berkligi, çeýeligi we et çeýnesini alýar. Suwy guradylandan soň urgy ýa-da döwüji bilen filamentlere ýa-da böleklere gaýtadan işlenip bilner. Dokumly soya belogy, süýümli gurluşy we etiň çeýeligini görkezýän dilimlere, zolaklara ýa-da kublara gaýtadan işlenip bilner.