Sirke

 • Rice Vinegar

  Tüwi sirkesi

  Saýlanan ýokary hilli tüwi, her damja sirke sagdyn we howpsuz

  Ak şekeriň ýerine, tüwi sirkesi bal bilen birleşdirilip, tagamy turş we süýji we hoşboý ysly etmek üçin seresaplylyk bilen garylýar.

  Tebigy fermentasiýanyň ýeterlik döwri, wagtyň ussatlygy we ugurtapyjylyk.

  Gök önümleri we deňiz önümlerini, sowuk salat, nahar bişirmek üçin ýaramly kislotanyň tagamy, ýumşak tagamy.

   

 • Rose Vinegar

  Gül sirkesi

  Gül we sirkäniň täze tagam tejribesi

  Saýlanan iýilýän güller, tebigy fermentasiýadan soň, gül sirke suwuklygymyz açyk, hoşboý ysly, turş we az süýji tagamly.

  Sirke içmegiň täze usullary:

  Gül sirkesini 1: 6-da garyşdyryň we şahsy islegiňize görä bal bilen garmaly. Gülleriň ysyndan we öz hoşboý ysyňyzdan lezzet alyň.